1061:Call to a possibly undefined indexOf through a reference with static type flash.text :TextField Hatasını Uygulamam da bir text’in içinde karekter ararken aşağıda ki kodlarda ben de aldım.

Kodlarımı şu şekilde değiştirip hatadan kurtuldum…

100.makalem

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close