1061:call to a possibly undefined method addEventListener through a reference with static type Class.

Hatası,statik tip bir  Class ile bir referans üzerinden, olası tanımlanmamış yöntem çağırıyoruz.Yani addEventListener’den önce yanlış bir yazım var ya da eksik.

Aşağıda ki kodlarda kırmızı ile yazılan kod yanlış

yeşil ile yazılan kod doğrusudur.

Stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,ileri)//Stage kelimesinde ki (S) harfi büyük yazılırsa yukarıda ki hatayı alırsınız.
function ileri(event:KeyboardEvent)
{
……………………………
}
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,ileri)//stage kelimesi doğru yazılmış
function ileri(event:KeyboardEvent)
{
……………………………
}

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close