1126:function does not have a body,hatasını yazdığınız bir fonksiyondan sonra süslü parentez açmayı unutmuşsunuz yada parantezlerden önce noktalı virgül kullandığınız için fonksiyon gövdesini ,flash okuyamamıştır.
Aşağıda ki kodlarda ilk yazdığım hatalı ikinci yazdığım da hatayı düzelttim:
HATALI:

DOĞRUSU:

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close