1180: Call to a possibly undefined method dersler hatası sizin tanımladığınız bir metodun yanlış bir şekilde tanımladığınız anlamına gelir.Aşağı da hatalı ve doğru kullanım örnekleri vardır.
Mesela dersler adında bir dizi tanımlayalım:
İlk öncelikle kodlarınız da herhangibir yanlışlık yapmadıysanız ve Flash CS% sürümü kullanıyorsanız aşağıda ki import dosyalarını,aşağıda yoksa diğer ilgili import dosyalarını yüklemeyi unutmayın.

Eğer dosyalar da bir eksiklik yoksa ;

Şimdi ise doğru bir tanımlama yapalım:

Yukarı da gördüğünüz gibi new Array() yerine new dersler() yazmamız bu hatayı almamıza neden olmuştur.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close