a string literal must be terminated before the line break

Bir dize satır sonu önce sonlandırılmalıdır.DynamicText içine yazacağınız bir komutun sonunda muhtemelen bir string  (harf,tırnak işareti,noktalı virgül…)unutmuş olabilirsiniz .Öncelikle Dynamic text’in sonunu doğru kapattığınıza emin olun.Aşağı da unutulmuş bir String kırmızı renkte gözükmektedir.

ekran_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, koordinatver);//Movieclip’e tıklanınca aşağıda ki fonksiyon çalışacak
function koordinatver(event:MouseEvent)
{
koordinat_txt.text=”X koordinatı:” + event.localX + “, Y koordinatı:” + event.localY ;//hata ( ” ) tırnak işareti fazla
}

Yazar Hakkında

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close