access of undefined property mouseChildren through a referance with static type flash.display:simpleButton.
Hatası: sizin bir buton için yazdığınız kodların parametrelerinin, aslında bir butona ait olmadığı anlamına gelir.Buton özelliğini bir movieClip’e çevirirseniz bu hatayı muhtemelen almazsınız.Ama kodlar da çalışmayabilir.Sonuç olarak bir buton için bu kodları kullanamazsınız.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close