Acrionscript 3.0 ile Flash’da nesnelerin sürekli sayfayı ortalaması için yani sayfa resize(yeniden boyutlandırma) edildiğinde nesnelerin sürekli ortada kalması için as3 kodları kullanılır.Bunu yapmamızda ki amaç farklı ekran boyutlarında açılan web sayfaları veya uygulamalarda sürekli ortada görünmesini istediğimiz nesneler için kullanılmasıdır.Aşağıda ki kodlar da kutu_mc nesnesi bütün sayfa boyutlarında sürekli ortada gözükecektir.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close