Action Script 3.0 appendText() Metodu ile tanımladığımız bir cümleyi; kelimelere ayırıp bunları bir diziye atalım ve ardından bir dynamic text in içinde birleştirelim.Bu şekilde Action Script 3.0 de kelimelere başka kelime ekleyebiliriz.

bu kadar.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close