Bu yazımızda Mouse imlecini değiştirelim…İlk önce imleç için istediğiniz bir nesne seçin ve bunu f8 ile Movie Clip ‘e çevirin..ismini de cennet_mc koyun..Şimdi  1.frame ‘e şu kodları yazın..


bu kadar…….


This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

1 Yorum

  1. 2 saattir bu 2 satırı arıyorum. gereksiz komut kalabalığındansa çok kolay ve uygulanışı hata vermeyen bu satırlar için çok çok teşekkürler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close