Bu dersimiz de split() metodu ile herhangi bir kelimeyi parçalara ayırıp istediğimiz bölümünü kullanmayı öğreneceğiz.Split() metodu aslında Php içinde ki explode metodu ile aynı işlevi görür.Yani bir kelimeyi bölündüğü yerden itibaren diziye çevirir.

trace() komutu flash içinde output paneline yazdırma komutudur.

burada ki kelime split()  ile  kesildiğinde

” 0″ ilk bölümü,

“1″ ikinci bölümü verir.

Eğer split(“”) olarak yazarsanız kelimeyi harf harf böler ve kelimenin harflerinden oluşan bir dizi elde edersiniz.

Yazar Hakkında

1 Yorum

  1. Bunu jquery de nasıl kullanabilirim peki hesap makinesi yapmaya çalışıyorum butonlarım var butonlarda ise sayıların valuları var 1 2 3 gibi aynı divin içine yazdırıyorum sayıları divin içinde ki görüntü ise 1+5+6+14 gibi bunları nasıl toplayabilirim?
    4 5 6
    7 8 9

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close