RangeError: Error #2006: Sağlanan dizin sınırların dışındadır.

at flash.text::TextField/setTextFormat() at ikincibasamak10parmak_fla::MainTimeline/bosluk()

Muhtemelen tanımladığınız bir var değerini

tanımladıktan sonra kullanmanız gerektiği halde önce kullanıp daha sonra tanımlamışsınızdır.

ya da tanımladığınız yer ile kullandığınız yer farklı  yerlerdir.

Eğer bunlardan biri değilse şöylede olabilir:Bir text tanımladınız,bu text’in  harflerinin rengini değiştirmek için

metin_txt.setTextFormat(myformat,0,7); kodunu kullanacaksınız.Eğer kelime 7 harften az ise ; kod içinde 7.harf olmadığı için bu hatayı alabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close