TypeError: Error #1010: Bir terim tanımsız ve özelliği yok. at MethodInfo-1()

yapılacak bir işlev bulunmadığı zaman bu hatayı alırsınız.Bir örnekle açıklarsak;

Klavyeden Space(Boşluk ) tuşuna işlev(emir) verdiğinizi düşünün;

space tuşuna basılırsa bir text içindeki kelimelerin sırasıyla rengini değiştiriyorsunuz,

en son kelime bittikten sonra ,Space tuşu değiştirecek kelime bulamadığı için  Space’ e basarsanız bu hatayı verir.
ya da başka bir örnek vereyim:aşağıda ki kod bloğunda bir olay dinleyicisi tanımlayalım:

yukarıda ki kodlarda sahne içinde ismi gönder_mc olan bir movieClip’e tıklanırsa sonucu MovieClip’in ismini “_”‘den bölerek “gönder” olarak verir.Fakat aynı sahnede “kaydet” adında bir MovieClip’e tıklanırsa isminin içeriğinde “_” olmadığı için ismini bölemez ve yukarıda ki hatayı verir.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close