1119: Access of possibly undefined property buttonMode through a reference with static type flash.display:SimpleButton.
hatası bizim, buton olarak tanımladığımız nesneye Yanlışlıkla MovieClip gibi davrandığımızı belirtir.Yani sahnede bir adet Buton var ve biz bu butona aşağıda ki gibi bir kod eklersek:

Yukarı daki hatayı alırız.Kardeşim burası zaten bir buton,sen daha neden buton özelliği kazan diyorsun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close