Actionscript 3.0 bir kelime içinde istediğimiz bir karekterin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için aşağıda ki kod satırlarını inceleyebilirsiniz.
Öncelikle bir mail adresi tanımlayalım ve içinde ki “@” karekterini arayalım.

İçinde @ karekteri olmayan bir kelimede ararsak:

Peki Kelimenin içinde aradığımız karekter 1 den fazla var ise;
soldan başlayarak ilk bulduğu karekterin sıra numarasını verir.Diğerine bakmaz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close