Öncelikle InstanceName’i buton_btn olan bir buton tanımlayalım ve timeline-1.frame’e aşağıda ki kodları yazalım…

(, “_blank”) sayfanın farklı bir pencerede açılması içindir,

(, “_self”) ise sayfanın aynı pencerede açılması içindir

Sonuç:

This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close