Bu yazımızda basit bir digital saat’in ActionScript 3.0 kodlarını vereceğim.
Öncelikle saatin gösterileceği bir DynamicText olması gerekir,
ben bu Dynamic text’in InstanceName’ini zaman_txt olarak verdim.Şimdi 1.Frame’e aşağıda ki kodları yazıyorum.

bu kadar.Sonuç:

This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close