Flash’da bir sonra ki frame’e gitmek için as3 kodları ya da as2 kodları kullanılır.Bu anlatacağım kodlar iki dilde de aynı.Biz bugün sonraki frame’e gitmek için bu kodları kullanacağız.Aslında çok kolay ve kısa kodlar mevcut onun için hemen kısaca anlatalım.
Bir sonra ki frame ‘e gitmek için;

kullanılır.
Bir önceki frame ‘e gitmek için;

kullanılır.
Ya da istediğiniz frame’e gitmek için frame numarasını kullanabilirsiniz.
Aşağıda ki gibi;

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close