Ekranın Flash Player veya AIR uygulamasını temsil edilen kısmı yeniden boyutlandırıldığında, Flash Player ya da AIR uygulaması bu durumu telafi etmek için otomatik olarak Sahne Alanı içeriklerini ayarlar. Stage sınıfının scaleMode özelliği, Sahne Alanı içeriklerinin nasıl ayarlanacağını belirler. Bu özellik, flash.display.StageScaleMode sınıfında sabitler olarak tanımlanan dört farklı değere ayarlanabilir.

scaleMode değerlerinin üçü (StageScaleMode.EXACT_FIT, StageScaleMode.SHOW_ALL ve StageScaleMode.NO_BORDER) için, Flash Player ve AIR uygulaması, Sahne Alanı’nın içeriklerini sınırları içine sığması için ölçekler. Üç seçenek, ölçeklemenin gerçekleştirilme şekliyle birbirinden ayrılır:

StageScaleMode.EXACT_FIT , SWF’yi orantılı şekilde ölçekler.
StageScaleMode.SHOW_ALL , standart televizyonda geniş ekran film izlenirken görüntülenen siyah çubuklar gibi bir kenarlığın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
StageScaleMode.NO_BORDER , içeriğin kısmen kırpılıp kırpılamayacağını belirler.
Alternatif olarak, scaleMode öğesi StageScaleMode.NO_SCALE olarak ayarlanırsa, bir izleyen Flash Player veya AIR penceresini yeniden boyutlandırdığında, Sahne Alanı içerikleri tanımlı boyutunu korur.
Yalnızca bu ölçekleme modunda, yeniden boyutlandırılan pencerenin gerçek piksel boyutlarını belirlemek için Sahne Alanı’nın stageWidth ve stageHeight özellikleri kullanılabilir. (Diğer ölçekleme modlarında, stageWidth ve stageHeight özellikleri her zaman SWF’nin orijinal genişliğini ve yüksekliğini yansıtır.) Ayrıca, scaleMode öğesi StageScaleMode.NO_SCALE olarak ayarlandığında ve SWF dosyası yeniden boyutlandırıldığında, Stage sınıfının resize olayı gönderilerek uygun şekilde ayarlamalar yapmanız sağlanır.

Sonuç olarak, scaleMode öğesinin StageScaleMode.NO_SCALE olarak ayarlanması, istediğiniz zaman pencere yeniden boyutlandırmasına ekran içeriklerinin nasıl ayarlanacağını daha fazla denetlemenizi sağlar. Örneğin, video ve denetim çubuğu içeren bir SWF dosyasında, Sahne Alanı yeniden boyutlandırıldığında denetim çubuğunun aynı boyutta kalmasını sağlamak ve yalnızca Sahne Alanı boyutundaki değişikliği barındıracak şekilde video penceresinin boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz
Şimdi bu kodların ne işlemler yaptığına kısaca bakalım.Öncelikle elimizde 500×500 ebadında bir tane SWF olsun.Bu SWF aşağıda ki gibi olacak:


Şimdi kodlarımızı yazalım ve önizlemelerine bakalım:Açılan pop-up ları yeniden boyutlandırarak test edin.

NO_BORDER———-ÖNİZLEME

SHOW_ALL———-ÖNİZLEME

EXACT_FIT———-ÖNİZLEME

NO_SCALE ———-ÖNİZLEME

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close