Actionscript 3.0 Text içinde yazılanları büyük harfe dönüştürme dersimiz için İki tane Text gerekli.Kelime yazacağımız Text’in özelliği Input Text ,InstanceName ise kucuk_txt olacak olacak.Sonucu yazdıracağımız Text’in özelliği  DynamicText, InstanceName ise buyuk_txt olacak.İki tane de buton gerekli InstaneceName’leri buyut_btn ve yeni_btn olsun.

This movie requires Flash Player 9

Şimdi 1.Frame aşağıda ki kodları yazalım ve sonucu görelim.

 

Yazılarınızı büyükten küçüğe çevirmek içinse .toUpperCase(); yerine .toLowerCase() kullanabilirsiniz.
Tabi bu şimdi nerde size lazım olur derseniz şöyle söyleyeyim.Action script dili de diğer diller gibi büyük küçük harf duyarlılığına sahip bir dildir.Dolayısıyla verilerde kullanacağınız bazı değerlerde mesela:”mahmut aydın” “Mahmut Aydın” a eşit değildir.Dolayısıyla sorgulama yaparken her zaman büyük ya da küçük harf girmek girmek zorun da kalmayın diye böyle olanaklar sunulmuştur.Mesela sorgulama yaparken text ten gireceğiniz kelimeyi tamamen küçük harfe çevirirsiniz ayı zaman da veri tabanında ki veriyi de tamamen küçük harfe çevirdiniz mi ikiside birbirine eşit olmuş olur.
Flash-Actionscript 3.0 Text içinde yazılanları büyük harfe çevirme

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close