Actionscript 3.0 TextFormat-Yazı rengi değiştirmek için Öncelikle 3 tane buton yapalım ve  InstanceName’lerini

sırasıyla butonkırmızı_btn , butonsarı_btn , butonyesil_btn koyalım.Ayrıca Dynamic bir text’in içine istediğiniz bir yazı yazalım ve NstanceName’i metin_txt olsun.

Action panelini açalım ve aşağıda ki kodları yazalım:

Sonuç:

This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close