Actionscript 3.0’de bir text’in içine sınırlı sayıda karekter girmek için öncelikle bir adet Input  text oluşturalım ve InstanceName’ini sınırlı_txt koyalım ve 1.frame’e aşağıda ki kodları yazalım.

bu şekilde InputText’in içine sadece 6 karekter girilebilir

This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close