Bu yazı içeriğinde yüksek lisans için aldığım “Akademik Makale Yazım Teknikleri” ders notları bulunmaktadır.
Öncelikle bilinmesi gereken bir çok terim ve tanım var.

 • SCI(Science Citation Index)
 • SCI-E(Science Citation Index Expanded)
 • SSCI
 • ISI Citation Index
 • impact factor(Etki Değeri)
 • volume(Cilt)
 • author(Yazar)
 • topic(Konu)
 • abstract(Özet)
 • summary(Özet)
 • İntihal(İzinsiz kullanım)
 • Article Influence Score (Makale Etki Puanı)
 • Author instructions(yazarlar için talimatlar)

Ayrıca ULAKBIM’i iyi bir şekilde takip etmek ve iyi derecede kullanmak önemli. ULAKBIM yayın yapılacak olan dergileri her yıl bir EXCEL formatında sıraya koyuyor.Bu EXCEL dosyasında dergi isimleri,ISSN,Dergi Puanı ve Teşvik miktarı bulunmaktadır. ULAKBIM Dergi İsimleri adresinden bu EXCEL dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Makale yazdıktan sonra, bu makaleyi hangi dergide yayımlatmak isterseniz o derginin web sayfasından yazım kurallarını ve politikalarını da öğrenmeniz gerekecek.Hangi dergiyi seçmeniz gerektiği ayrı başlık konusudur. Örneğin anahtar kelimelerinizi pubmed de arayabilir ve sonuç olarak çıkan dergilerden birini seçebilirsiniz.Daha sonra derginin web sayfasını Google’dan arayıp bulduktan sonra ilgili kısma giderek bütün yazım kurallarını ve formatını görebilirsiniz.Her derginin yazım kuralları aşağı yukarı aynı olsa da kendine ait yazım kuralları olduğunu unutmayalım. Dergilerin politikaları ve yayın konuları da yıllara göre değişiklik gösterebilir.Örneğin 3 yıl önce ki konulara artık yer verilmeyebileceği için son 5 yıl konularını dikkate alın.Örneğin MOLECULAR BIOLOGY alanında bir dergi olan MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION dergisinin web sayfası. Bu derginin Manuscript Types ise bu adresten ve General Author Guidelines da bu adresten görülebilir.

Yazılan makalenin sağlam bir İngilizce’ye sahip olması gerekir.Kullandığınız kelimeler günlük hayatta kullanılan kelimelerden ziyade makale içinde kullanılabilecek kelimeler tercih edilmelidir.Bunu nasıl yaparım derseniz bir kaç yöntem var. Mesela bolca makale okuduktan sonra hangi kelimelerin ne sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Bazı kelimelerde ise şöyle bir değişim yapın: “use” yerine “perform”, “but” yerine “although, even though” kullanın.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close