Sahneye ekleyeceğiniz bir nesneyi eksen etrafında döndürebiliriz.Nesne ismini kutu olarak yazalım.Kodlar aşağıda ki gibi:

sonuç:

This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close