as3 ile kullanıcı bilgisayarına text ekleyip içeriğini yazdırabiliriz.Bu işlem oldukça önemli.Neden derseniz swf ‘ler arasında veri iletişimini buradan sağlayabiliriz.Bu da ne demek derseniz ufak çapta da olsa kontrol panelleri yapılabilir.Kodlar aşağıda ki gibi;

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close