Dosyalarda saklanan bilgiler iki ana desende saklanır: ASCII ve i k i l i
Sayı sisteminde… (Binary).
ASCII dosyalara aynı zamanda TEXT dosya adı da verilir.
ASCII dosyalar, içerdikleri bilgileri ASCII kodlama sistemine göre
Saklayan dosyalardır . Bu dosyalar genellikle herhangi bir editörle
Değiştirilebilirler.
İkili sayı sistemindeki dosyalar (program dosyaları, yani *.EXE, *.COM
Dosyaları kesinlikle bu tür dosyalardır) TYPE komutu ya da bir editörle
Görüntülenmeye çalışıldıklarında ekranda bir sürü karman çorman
Karakter belirebilir; hatta bilgisayarı kilitlemeye kadar varan sonuçlar
Ortaya çıkabilir.
125 sayısı ASCII olarak 00110001 00110010 00110101 olarak
Saklanırken, İkili sayı sisteminde 01111101 olarak saklanır. Evet, ikili sayı
Sisteminde sayılar çok daha kısa, dolayısıyla daha verimli bir biçimde
Saklanırlar.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close