Big Data (devâsa veri), artık bilişim dünyasının en popüler konuları arasına girmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda

  • Big data (Devâsa veri)
  • AI-Artificial Intelligence (Yapay zeka),
  • Reverse Engineering (Tersine mühendislik),
  • Machine Learning (Makine öğrenmesi),
  • IoT-Internet of Things (Nesnelerin interneti),
  • Data Mining (Veri madenciliği),
  • Augmented Reality (Artırılmış gerçeklik)
  • Image Processing (Görüntü işleme)

terimlerini oldukça sık bir şekilde duyacağız. AI-Artificial Intelligence (Yapay zeka) için gelecekte insanlık için ateş ve elektrikten daha önemli olacağına dair tahminler var. Örneğin askeri alanda kullanılmasının sakıncaları şimdiden tartışılmaya başlandı.
Devamı gelecek…

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close