Big Data (devâsa veri), artık bilişim dünyasının en popüler konuları arasına girmiş durumda. Aşağıda ki çoğu teknoloji işlemek için Data ya muhtaç, daha mükemmel işlemek için Big Data ya muhtaç. Önümüzdeki yıllarda

 • Big data (Devâsa veri)
 • AI-Artificial Intelligence (Yapay zeka),
 • Reverse Engineering (Tersine mühendislik),
 • Machine Learning (Makine öğrenmesi),
 • Deep Learning(Derin öğrenme),
 • IoT-Internet of Things (Nesnelerin interneti),
 • Data Mining (Veri madenciliği),
 • Augmented Reality (Artırılmış gerçeklik)
 • Virtual reality (Sanal Gerçeklik)
 • Image Processing (Görüntü işleme)
 • Computer vision (Bilgisayarla Görü- Bilgisayarlı Görme)

terimlerini oldukça sık bir şekilde duyacağız. AI-Artificial Intelligence (Yapay zeka) için gelecekte insanlık için ateş ve elektrikten daha önemli olacağına dair tahminler var. Örneğin askeri alanda kullanılmasının sakıncaları şimdiden tartışılmaya başlandı. Derin Öğrenme alanındaki gelişmelerle birlikte daha da güçlenen Yapay Zeka algoritmaları hastalıkların tespiti, kişiye özel ilaç, doktorlara asistanlık gibi konularda fayda sağlayacak. Bazı oyunların belirli kurallara göre işlemesi tartışma konusu olsa bile Yapay Zeka nedeniyle insanlar oyunlarda (satranç, go, dota, starcraft) bilgisayarlara yenilmeye başladı. Düşünün ,bir radyoloji uzmanı çalışma hayatı boyunca ortalama olarak 20 bin görüntüyü yorumlayabiliyorken, derin öğrenme prensibiyle çalışan yapay zekâ sistemleri milyonlarca radyolojik görüntüyü işleyebilecek. Bir radyologun radyolojik görüntüleri yorumlayabilmek için ortalama 10 yılda edindiği bilgileri yapay zekâ teknolojisi Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmalarıyla birkaç gün gibi çok daha kısa bir sürede öğrenmesiyle her yönden tasarruf sağlanabilmesinin haricinde, radyologların yeterli olmadığı ve sağlık hizmetlerinin ulaşamadığı bölgelerde kullanılması insanlık adına çok büyük gelişmeleri de beraber getirecektir. Böylece teknolojinin çoğu alanında insan hatalarının en aza indirgenmesini sağlanacak.
Devamı gelecek…

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close