Genellikle format işlemlerinden sonra driver(sürücü) sıkıntısı çektiğimizde uygun sürücüler bulabilmek için bilgisayarımızın model ve seri numarasına ihtiyaç duyarız.Genellikle çoğu bilgisayarın herhangi bir yerinde bir etiket üzerinde model ve seri numarası yazar ancak bazı bilgisayarlarda bulunmuyor.Başlat >> Çalıştır da komut satırına aşağıda ki kodları yazarak model ve seri numaranıza erişebilirsiniz.,tam olarak nasıl yapıldığı aşağıda ki videoda gayet güzel bir şekilde açıklanmıştır.
Model için–

Seri için–

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close