Bitmap görüntüler birçok yaygın dosya formatına ayrılmıştır. Bu formatlar dosya boyutunu düşürmek ve görüntünün son kullanım amacına uygun olarak görüntü kalitesini optimize etmek için farklı sıkıştırma algoritmaları kullanır. Adobe Flash Player ve Adobe AIR tarafından desteklenen bitmap görüntü formatları BMP, GIF, JPG, PNG ve TIFF’tir.

BMP
BMP (bit eşlemli) format, Microsoft Windows işletim sistemi tarafından kullanılan varsayılan görüntü formatıdır. Herhangi bir sıkıştırma algoritması şeklini kullanmaz ve bu nedenle de genellikle büyük dosya boyutlarına neden olur.

GIF
GIF (Graphics Interchange Format) formatı 1987 yılında CompuServe tarafından 256 renkli (8-bit renk) görüntüleri iletmek için geliştirilmiştir. Bu format düşük dosya boyutları sunar ve web-tabanlı görüntüler için idealdir. GIF formatı, renk paletinin sınırlı olmasından dolayı genelde yüksek gölgeleme derecesi ve renk degradeleri gerektiren fotoğraflar için uygun değildir. GIF görüntüler renklerin şeffaf (veya saydam) olarak eşlenmesine imkan tanıyan tek-bit saydamlığı destekler. Bunun sonucunda resmin saydamlığın eşlendiği kısımlarından web sayfasının arka plan rengi görünür.

JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) tarafından geliştirilmiş olan JPEG (genelde JPG şeklinde yazılır) görüntü formatı küçük dosya boyutunda 24-bit renk derinliği kullanılabilmesi için kayıplı sıkıştırma algoritması kullanır. Kayıplı sıkıştırma uygulanan bir görüntü her kaydedildiğinde kalite ve veri kaybına uğrar ancak bunun sonucunda dosya boyutu düşer. JPEG formatı fotoğraflar için idealdir çünkü milyonlarca renk görüntüleyebilir. Bir görüntüye uygulanan sıkıştırmanın derecesini kontrol ederek görüntü kalitesini ve dosya boyutunu değiştirebilirsiniz.

PNG
PNG (Portable Network Graphics) formatı patentli GIF formatına açık kaynaklı bir alternatif olarak geliştirilmiştir. PNG formatı en fazla 64-bit renk derinliğini destekleyerek en fazla 16 milyon rengin kullanılmasına izin verir. PNG görece olarak daha yeni bir format olduğundan, eski tarayıcıların bazıları PNG dosyalarını desteklemez. JPG formatından farklı olarak PNG formatı kayıpsız sıkıştırma kullanır, yani görüntü kaydedildiğinde görüntü verileri kaybolmaz. PNG dosyaları ayrıca 256 düzeye kadar saydamlığa izin veren alfa saydamlığını destekler.

TIFF
PNG’den önce tercih edilen platformlar arası format, Etiketli Görüntü Dosyası Formatı (TIFF) idi. TIFF formatıyla ilgili en önemli sorun çok sayıda farklı TIFF sürümü olması nedeniyle her sürümü işleyebilecek tek bir okuyucu olmamasıdır. Ayrıca, web tarayıcıları geçerli olarak bu formatı desteklememektedir. TIFF, kayıplı veya kayıpsız sıkıştırma kullanabilir ve aygıta özgü renk alanlarını (örn. CMYK) işleyebilir.

Saydam bitmapler ve opak bitmapler
GIF veya PNG formatlarından birini kullanan bitmap görüntülerin piksellerinin her birinde ekstra bir bit (alfa kanalı) olabilir. Bu ekstra piksel baytı, pikselin saydamlık değerini temsil eder.

GIF görüntüleri tek-bit saydamlığa izin verir yani 256 renkli paletten istediğiniz bir rengi saydam olarak belirleyebilirsiniz. Diğer taraftan PNG görüntüleri 256 düzeye kadar saydamlığa sahip olabilir. Bu işlev özellikle görüntünün veya metnin arka planla harmanlanması gerektiğinde faydalıdır.

ActionScript 3.0 BitmapData sınıfındaki bu ekstra saydamlık piksel baytını çoğaltır. PNG saydamlık modeliyle benzer şekilde BitmapDataChannel.ALPHA sabiti 256 düzeye kadar saydamlık sunar.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close