Category Archives Hata kodları

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere html içine nasıl Flash-swf gömülür bunu anlatacağım.Öncelikle bunun eski-yeni,uzun-kısa bir çok yöntemi var.Öncelikle en basit yolunu yazayım:Html tagları arasında swf’leri göstermek için embed kodlarının içine yazmak durumundayız.

TypeError: Error #2007: child parametresi boş olmamalıdır. at flash.display::DisplayObjectContainer/removeChild() at menu/frame1() hatası sizin kullandığınız removeChild() metodunda ki parametrenin ,bulunduğu frame’de ekli olmamasından kaynaklanır.Yani kod bir şeyi silmek için emir almış ama sileceği nesne bulunduğu frame’de yok.

1126:function does not have a body,hatasını yazdığınız bir fonksiyondan sonra süslü parentez açmayı unutmuşsunuz yada parantezlerden önce noktalı virgül kullandığınız için fonksiyon gövdesini ,flash okuyamamıştır. Aşağıda ki kodlarda ilk yazdığım hatalı ikinci yazdığım da hatayı düzelttim:

Close