Category Archives Hata kodları

1126:function does not have a body,hatasını yazdığınız bir fonksiyondan sonra süslü parentez açmayı unutmuşsunuz yada parantezlerden önce noktalı virgül kullandığınız için fonksiyon gövdesini ,flash okuyamamıştır. Aşağıda ki kodlarda ilk yazdığım hatalı ikinci yazdığım da hatayı düzelttim:

access of undefined property mouseChildren through a referance with static type flash.display:simpleButton. Hatası: sizin bir buton için yazdığınız kodların parametrelerinin, aslında bir butona ait olmadığı anlamına gelir.Buton özelliğini bir movieClip’e çevirirseniz bu hatayı muhtemelen almazsınız.Ama kodlar da çalışmayabilir.Sonuç olarak bir buton için bu kodları kullanamazsınız.

Close