CSS kodları genel de  HTML içinde <head></head> tagları arasına yazılır.<body></body> içinde de tek bir öğe için kullanılabilir.Sonra ki örneklerimiz de bunlara değineceğiz.

CSS kodları bazende farklı sayfalara yazılabilir ve daha sonra HTML içine çağrılabilir.Mesela bir Not defterinin içine CSS kodları yazıp dosyaadı .css uzantısıyla kaydedip daha sonra web sayfasına  çağırabilirsiniz.Çağırmak için HTML içinde <head></head> tagları arasına aşağıda ki kodları yazmalısınız.

css kodlarını hemen hemen bir çok editörde yazabilirsiniz.Mesela masaüstünde bir tane yeni metin belgesi açıp uzantısını .css olarak değiştirip kodları yazabilirsiniz.Aynı zamanda notepad++,dreamweaver,netbeans gibi editörlerde yazıp uzantısını .css olarak tanıtıp kullanabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close