Klavyeden elini alamayan Flash kullanıcıları için ;

Seçme Aracı ———————————————————-V
Noktalı Seçme Aracı ————————————————A
Serbest Ölçülendirme Aracı (Free Transform Tool) ———–Q
3D Döndürme Aracı (3D Rotation) ——————————-W
3D Ölçülendirme Aracı (3D Rotation) —————————-G
Kement Aracı (Lasso)————————————————L
Metin (Text) ———————————————————-T
Çizgi Aracı (Line )—————————————————–N
Dikdörtgen Çİzim Aracı (Rectangle)———————— ——R
Basit Oval (Oval Primitive) ——————————————O
Basit Dikdörtgen (Oval Rectangle) ———————————R
Oval ———————————————————————O
Kalem (Pencil) ——————————————————–Y
Fırça(Brush) ———————————————————–B
Sprey Fırça(Spray Brush)————————-  ——————B
Döşeme(Doce) ———————————————————U
Kemik(Bone Tool)—————————————————–X
Eklem (Bind)———————————————————– Z
Boya Kovası (Paint Bucket)——————————————K
Mürekkep Şişesi (Ink Bottle)————————————–     S
Damlalık (Dropper)————————————— ————I
Silgi(Eraser) ————————————————————E
El (Hand)————————————————————— H
Büyültme(Magnifier) ————————————————M,Z
Çapa Noktasını Sil(Delete Anchor Point) ————————-      
Çapa Noktası Oluştur (Convert Anchor Point )——————- C
Serbest Ölçülendirme (Free Transform)———————       Q,T
Geçiş Dolgusu (Fill Transform) ————————————   F
Nesne Çizimi (Object Drawing)————————————— J

Yazar Hakkında

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML kodlarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close