Aşağıdaki listede bu bölümde karşınıza çıkacak önemli terimler bulunmaktadır:

  • Alfa: Bir rengin veya görüntünün saydamlık (daha doğrusu opaklık) düzeyi. Alfa miktarı genelde alfa kanalı değeri olarak belirtilir.
  • ARGB renk: Her bir pikselin renginin kırmızı, yeşil ve mavi renk değerlerinin karışımından oluştuğu ve saydamlığının bir alfa değeri olarak belirtildiği renk düzeni.
  • Renk kanalı: Genellikle, renkler birkaç temel rengin karışımından oluşur – bunlar genelde (bilgisayar grafikleri için) kırmızı, yeşil ve mavi renklerdir. Temel renklerin her biri bir renk kanalı olarak kabul edilir ve renk kanallarının her birindeki renk miktarı bir araya gelerek son rengi belirler.
  • Renk derinliği: Bit derinliği olarak da bilinen renk derinliği her bir piksele adanmış olan ve görüntüde gösterilebilecek renk sayısını belirleyen bilgisayar belleği miktarı ile ilgilidir.
  • Piksel: Bir bitmap görüntüdeki en küçük bilgi birimi, bir renk noktasıdır.
  • Çözünürlük: Görüntünün, görüntüdeki ince ayrıntı düzeyini belirleyen piksel cinsinden boyutlarıdır. Çözünürlük genellikle genişlik ve yüksekliğin piksel sayısı olarak belirtilir.
  • RGB renk: Her bir pikselin renginin kırmızı, yeşil ve mavi renk değerlerinin karışımı olarak belirtildiği bir renk düzenidir.

 

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close