Flash içinde bazen nesnelerimize bazı efektler vermek zorunda kalırız.Bir nesnenin hızla gidip durması gibi.İşte bu sırada Flash içinde bazı sınıflar kullanabiliriz.Bu sınıflara tween sınıfları denilir.İlk önce bu sınıfları import etmekle başlarız ve nesnenin hareket koordinatlarını ve hareket tarzını kodlar ile yazarız.Aşağıda olduğu gibi…

kutu_mc:hareket edecek nesnenin ismi
“x”:x ekseninde hareket edecek demek
Elastic.easeOut:Hareket tarzı
0:başlangıç konumu
300:bitiş konumu
3 :hareket hızı gibi birşey
true:çalışır,false:çalışmaz

Örnek:

This movie requires Flash Player 9

fakat bu tween hareketlerinde bazen donma problemleri ile karşılaşabilirsiniz.Bu yüzden farklı tween sınıflarını dışarıdan import ederek kullanmanızı öneririm. İngilizceniz var sa http://www.greensock.com/tweenlite/adresine bakabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close