Bir çok alanda kullanılabilecek bir yöntem olan ve programlama dillerinin temelinde var olan bir yöntemle sahnemize kareler eklemeye çalışalım.for döngüsü ;uzun uzadıya yapılan çalışmaları en az sayıda kod yazarak yapmamıza olanak sağlayan bir yöntemdir(döngüdür).Bugün ki çalışmamızda kütüphaneye ekleyeceğimiz bir nesneyi kodlar ile sahnemize satır atlatarak yazmaya çalışalım.Ve sonuç olarak şekilleri sahnemize belirli bir sırada eklemeye çalışalım.Öncelikle sahnenize bir adet şekil çizin ve sembole çevirin ve aşağıda ki resimde ki gibi özellikleri seçin ve class ismini kutu verin ok deyin.

Daha sonra bu şekli sahneden silin.buraya kadar taptığımız işlemin hepsi Linkage Yöntemidir.Daha sonra kod satırına aşağıda ki kodları ekleyin.Kodlar aşağıda ki gibi;

sonuç:

This movie requires Flash Player 9

bir başka mantık ise mod mantığıdır;

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close