Web sitesi ziyaretçilerine verilerinin Google Analytics tarafından toplanıp kullanılmasını engelleme seçeneği sunmak amacıyla Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi’ni geliştirilmiştir.
Kapsam dışında kalmak istiyorsanız, web tarayıcınıza uygun eklentiyi indirin ve yükleyin. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi Chrome, Internet Explorer 7-10, Safari, Firefox ve Opera ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Eklentisi’nin işlev gösterebilmesi için, tarayıcınızda düzgün bir şekilde yüklenebilmesi ve çalışabilmesi gerekir. Tarayıcınızda veya işletim sisteminizde yapılan güncellemeler Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Eklentisi’nin çalışma şeklini etkileyebilir. Bu nedenle, Chrome kullanmıyorsanız, eklentilerin kullandığınız tarayıcı sürümüyle uyumlu olup olmadığını/ne ölçüde uyumlu olduğunu ve söz konusu sürümde çalışıp çalışmadığını öğrenmek için lütfen doğrudan tarayıcınızın üreticisiyle iletişime geçin. Chrome kullanıyorsanız, Chrome eklentilerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

EKLENTİYE GİT

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close