implicit coercion of a value type Number to an unrelated type string

Muhtemelen   Text içine yazdırmak istediğiniz bir sayıyı ;    string ‘e çevirmeden yazdırmak istediniz.Text’lerin içine doğrudan rakam yazdıramazsınız !!!Hemen  String’e çevirin .Aşağıda ki örnek bir hata da bunu görebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close