Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’de ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”ni açıkladı. İşte en yenilikçi 50 üniversitenin listesi…
1-Sabancı Üniversitesi 84 puan
2- ODTÜ 83 puan
3-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 70 puan
4-Özyeğin Üniversitesi 69 puan
5-İstanbul Teknik Üniversitesi 67 puan
6-Boğaziçi Üniversitesi 65 puan
7- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 58 puan
8-Koç Üniversitesi 57 puan
9-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 57 puan
10-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 54 puan
11-Hacettepe Üniversitesi 49 puan
12-Ege Üniversitesi 47 puan
13-Erciyes Üniversitesi 46 puan
14-Süleyman Demirel Üniversitesi 45 puan
15-Gazi Üniversitesi 44 puan
16-Selçuk Üniversitesi 43 puan
17-Çankaya Üniversitesi 43 puan
18-Bahçeşehir Üniversitesi 43 puan
19-Yıldız Teknik Üniversitesi 41 puan
20-Çukurova Üniversitesi 41 puan
21-Yeditepe Üniversitesi 40 puan
22-Akdeniz Üniversitesi 39 puan
23-Ankara Üniversitesi 37 puan
24-Kocaeli Üniversitesi 37 puan
25-Uludağ Üniversitesi 37 puan
26-Atılım Üniversitesi 35 puan
27-Dokuz Eylül Üniversitesi 35 puan
28-Gaziantep Üniversitesi 33 puan
29-Mersin Üniversitesi 33 puan
30-Kadir Has Üniversitesi 33 puan
31-Karadeniz Teknik Üniversitesi 32 puan
32-Işık Üniversitesi 32 puan
33-Atatürk Üniversitesi 32 puan
34-İzmir Ekonomi Üniversitesi 32 puan
35-İstanbul Üniversitesi 30 puan
36-Düzce Üniversitesi 30 puan
37-Anadolu Üniversitesi 30 puan
38-Sakarya Üniversitesi 29 puan
39-Fırat Üniversitesi 29 puan
40-Pamukkale Üniversitesi 29 puan
41-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 28 puan
42-Niğde Üniversitesi 28 puan
43-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 27 puan
44-Trakya Üniversitesi 26 puan
45-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25 puan
46-Okan Üniversitesi 24 puan
47-Marmara Üniversitesi 24 puan
48-Uşak Üniversitesi 23 puan
49-Galatasaray Üniversitesi 22 puan
50-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22 puan

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close