Günümüzde kablosuz ağ teknolojisinin artması ile birlikte verileri çalınmasına veya dinlenmesine karşın bu teknolojinin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı şifreleme yöntemleri gelişmiştir.Bu yazımda sizlere bu yöntemleri anlatmaya çalışacağım.Bu yöntemlerden bazıları WEP, WEP2, WPA, WPA2 ve RADIUS’tur.İlk geliştirilen yöntem WEP(Wired Equivalent Privacy) şifreleme yöntemidir.WEP şifreleme yöntemi halen kullanılmaktadır ve sürekli güncellenmektedir.Fakat iletişim için bir tane key üretilir ve sonuna kadar bu key kullanıldığı için bir süre sonra key anlaşılabilir, kırılması kolay olduğu için güvenlik açısından fazla tercih edilmemektedir.WEP’in dezavantajları dikkate alınarak WPA(Wi-Fi Protected Access) şifreleme yöntemi geliştirilmiştir.WPA’da ise bu key, belirli sürelerde değiştirilmektedir.Tabi bu arada WPA2’nin çıktığını da söyleyelim.WPA2 ile WPA arasindaki temel fark, kullanilan sifreleme algoritmalarinin degistirilmesidir.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close