TREE
Dizin ve altdizin listelerini görüntüleme komutudur. Çalışılan ya da tanımlanan başka bir sürücüdeki dizin ve altdizinlrinin her birinin adlarını şematik olarak ekranda gösterir. İstenirse dizin ve dizin içindeki dosya adlarının listesini de sunar. Bir dış komuttur. Genel yazılımı;

TREE [sürücü][\dizinadı\dosyaadı][/f]

/f Her dizindeki dosyaların isimlerinin de görüntülenmesini sağlar.

TREE komutunun örnekleriyle kullanımı şöyledir.

TREE C: C sürücüsünde bulunan dizinleri ve altdizinleri gösterir.

TREE Aktif sürücüde bulunan dizinleri ve altdizinleri gösterir.

TREE C:/f C sürücüsünde bulunan dizinleri, içindeki dosyalarla birlikte gösterir.

TREE\DOS/f DOS dizin içerisinde bulunan alt dizinleri ve dosyaları gösterir.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close