nodejs

Node.js: Açık kaynaklı, sunucu tarafında çalışan ve üzerinde JavaScript kullanılarak uygulamalar geliştirilebilen bir platformdur. “Node.js” isminin sonundaki .js ekine aldanarak jquery gibi bir kütüphane olduğunu düşünebilirsiniz ancak öyle değildir. Node platformu üzerinde, sadece javascript kullanarak front-end ve back-end tarafı için uygulamalar geliştirebilirsiniz. Öncelikle node.js dünyasında sizleri neler bekliyor olacak bunları sıralayalım: WebStorm(IDE), nodemon, pm2, node-inspector, Express, Lo-Dash, optimist, Grunt, async, Passport, Socket.io, Mongoose, Request, MongoDB, Nginx, Redis, Socket.IO…
Node.js kurulumu bittikten sonra aşağıda ki komut satırları ile neler yapabileceğimize bakalım:

Devamı gelecek….

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close