Çalışmamızda ilk önce bir Dynamic text oluşturalım ve InstanceName’ini koordinat_txt koyalım ki koordinatları buraya yazdıralım.Daha sonra ekran ile aynı boyutlarda bir nesne oluşturalım  (movieClip) ve ismini ekran_mc koyduktan sonra aşağıda ki kodları yazalım…(Ekran ile aynı boyutlarda olmasının mantığı ; aslında biz nesnenin koordinatlarını alıyoruz ama aynı boyut olduğu için ekranı almış olacağız.)Sayfada herhangibir yere tıklandığında koordinatlarını […]

TypeError: Error #1034: Tür Dayatması başarısız oldu: flash.events::Event@f65f761, flash.events.MouseEvent öğesine dönüştürülemiyor. Muhtemelen Flash içinde kod yazarken, aşağıda ki örnekte ki gibi bir buton tanımlamışsınızdır  fakat buton için MouseEvent.CLICK olayı yerine Event.ENTER_FRAME olayı koymuşsunuzdur. Çünki bir buton mouseEvent olayı dinler.(Mouse’den emir alır.)

Klavyeden basılan bir tuşun Unicode değerini yazdırmak için  önce: klavyeden değer girmek için (a,b,c,d,e…<,>,”,+,……) Instance name’i deger_txt olan bir Input text oluşturalım .Daha sonra, Instance name’i unicodeal_txt olan bir Dynamic text oluşturalım 1*Input text’e değer gireceğiz 2*Karşılığını(Unicode değerini-Ascı kodu) Dynamic text’in içinde göreceğiz.

Error #2044: İşlenmemiş ioError:. text=Error #2032: Akış Hatası. URL: file:///C|/Users/qqq/Desktop/test.xml at ikincibasamak10parmak_fla::MainTimeline/frame1() Muhtemelen test.xml dosyası, çalışma dosyanız  ile  aynı dizin içinde değil yada silinmiş olabilir. Yani adres olarak aynı dizini göstermişsiniz ama daha sonra silmiş  yada farklı bir yere taşımışsınız. Eğer bunlardan biri değilse muhtemelen URL adresinizi kontrol etmelisiniz.

RangeError: Error #2006: Sağlanan dizin sınırların dışındadır. at flash.text::TextField/setTextFormat() at ikincibasamak10parmak_fla::MainTimeline/bosluk() Muhtemelen tanımladığınız bir var değerini tanımladıktan sonra kullanmanız gerektiği halde önce kullanıp daha sonra tanımlamışsınızdır. ya da tanımladığınız yer ile kullandığınız yer farklı  yerlerdir. Eğer bunlardan biri değilse şöylede olabilir:Bir text tanımladınız,bu text’in  harflerinin rengini değiştirmek için metin_txt.setTextFormat(myformat,0,7); kodunu kullanacaksınız.Eğer kelime 7 harften az ise ; kod […]

Close