TypeError: Error #1009: Boş nesne başvuru özelliğine veya yöntemine erişilemiyor. at saaat_fla::MainTimeline/zaman() tanımladığınız bir nesne ya da değişken aynı frame de yada diğer frame de yok.Ya da  aşağıda ki örnekte ki gibi  kullandığınız text’in özelliği  dynamicText yerine   staticText olsaydı yukarı da ki hatayı alabilirdiniz.

Bu yazımızda basit bir digital saat’in ActionScript 3.0 kodlarını vereceğim. Öncelikle saatin gösterileceği bir DynamicText olması gerekir, ben bu Dynamic text’in InstanceName’ini zaman_txt olarak verdim.Şimdi 1.Frame’e aşağıda ki kodları yazıyorum.

Çalışmamızda ilk önce bir Dynamic text oluşturalım ve InstanceName’ini koordinat_txt koyalım ki koordinatları buraya yazdıralım.Daha sonra ekran ile aynı boyutlarda bir nesne oluşturalım  (movieClip) ve ismini ekran_mc koyduktan sonra aşağıda ki kodları yazalım…(Ekran ile aynı boyutlarda olmasının mantığı ; aslında biz nesnenin koordinatlarını alıyoruz ama aynı boyut olduğu için ekranı almış olacağız.)Sayfada herhangibir yere tıklandığında koordinatlarını […]

TypeError: Error #1034: Tür Dayatması başarısız oldu: flash.events::Event@f65f761, flash.events.MouseEvent öğesine dönüştürülemiyor. Muhtemelen Flash içinde kod yazarken, aşağıda ki örnekte ki gibi bir buton tanımlamışsınızdır  fakat buton için MouseEvent.CLICK olayı yerine Event.ENTER_FRAME olayı koymuşsunuzdur. Çünki bir buton mouseEvent olayı dinler.(Mouse’den emir alır.)

Klavyeden basılan bir tuşun Unicode değerini yazdırmak için  önce: klavyeden değer girmek için (a,b,c,d,e…<,>,”,+,……) Instance name’i deger_txt olan bir Input text oluşturalım .Daha sonra, Instance name’i unicodeal_txt olan bir Dynamic text oluşturalım 1*Input text’e değer gireceğiz 2*Karşılığını(Unicode değerini-Ascı kodu) Dynamic text’in içinde göreceğiz.

Close