Bu dersimizde php’de diziyi string’e çevirme ve string’i diziye çevirme işlemlerini aşağıda ki kodlara bakarak yapabilirsiniz.
Explode bir stringi(yazıyı) array’a(diziye) çevirmek için kullanılır
Örnek bir explode() kullanımı:

Implode bir diziyi(arrayı) stringe çevirmek için kullanılır:
Örnek bir implode() kullanımı

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close