Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere uzun uzadıya kullanılan if else komutları yerine daha kısa kullanılan ve kullanışlı olan short if kullanımını göstereceğim(Java programlama dilinde Ternary Operator deniyor).Eğer gelen değer var ise değişkeni gelen değere eşitle yoksa gelen değeri 0 olarak kabul et gibi bir if else kullanımının kodları aşağıda:

Genellikle fonksiyonlar içine gelen değerler için kullanılır.Çünkü bazen fonksiyonlar birden fazla parametre beklerler fakat biz eksik göndeririz.İşte tam bu sırada gelmeyen değerler için bizim daha önceden yazdığımız değerleri kullanmamızı isteriz.Bu sırada bu komutlar işimizi daha rahat bir hale getirir.Bu komutları bir çok script dilinde kullanabiliriz.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close