This movie requires Flash Player 9

Yazar Hakkında

2 Comments

  1. Flash Cs 5 ile böyle bir oyun yapmak mümkün mü ??

  2. Flash cs5 cs4 cs3 hangisi ile yaparsanız yapın as2 ya da as3 dillerine hakim olmalısınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close