Tag Archives hata

TypeError: Error #2007: child parametresi boş olmamalıdır. at flash.display::DisplayObjectContainer/removeChild() at menu/frame1() hatası sizin kullandığınız removeChild() metodunda ki parametrenin ,bulunduğu frame’de ekli olmamasından kaynaklanır.Yani kod bir şeyi silmek için emir almış ama sileceği nesne bulunduğu frame’de yok.

Close