TypeError: Error #1006: value bir işlev değildir.
at Untitled_fla::MainTimeline/tası()

Hatası sizin tanımladığınız tası()‘nın(tası() benim tanımladığım fonksiyon ismi) bir işlev yani fonksiyon olmadığını belirtir.Fonksiyonu yazarken hatalı yazmışsınız.

Ben aşağıda ki kodlarda fonksiyon içinde fazla yazılan kelime ile bu hatayı  aldım.Fazla yazılan kelimeyi kaldırınca sorun düzeldi.Fazla yazılan kelime kırmızı renkte gösterilmiştir.


addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,tası)

function tası(e:MouseEvent)

{

setChildIndex(MovieClip(e.target),numChildren-1);

e.target.name.startDrag();

}

addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,bırak)

function bırak(e:MouseEvent)

{

setChildIndex(MovieClip(e.target),numChildren-1);

e.target.name.stopDrag();

}

Yukarıda ki kodlar sahne üzerinde bulunan  bütün nesneleri Mouse ile

taşıma kodudur.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close