TypeError: Error #1009: Boş nesne başvuru özelliğine veya yöntemine erişilemiyor.
at saaat_fla::MainTimeline/zaman()
tanımladığınız bir nesne ya da değişken aynı frame de yada diğer frame de yok.Ya da  aşağıda ki
örnekte ki gibi  kullandığınız text’in özelliği  dynamicText yerine   staticText olsaydı yukarı da ki hatayı alabilirdiniz.


Arkadaşlar bu hata çoğu zaman bir Frame’den başka Frame’ye giderken alınabiliyor.Mesela bir butona bastınız ve farklı bir Frame’ye gitmek istediniz; işte tam bu sırada bu hatayı alır ve kafayı yerseniz(benim gibi); şunu yapmanızı tavsiye ederim:Eğer butonunuzun içinde birçok MovieClip varsa ki bende vardı.Butonu tamamen sildim ve yerine basit ve sade bir buton koydum ve hatadan kurtuldum.

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close