TypeError: Error #2007: child parametresi boş olmamalıdır.
at flash.display::DisplayObjectContainer/removeChild()
at menu/frame1()

hatası sizin kullandığınız removeChild() metodunda ki parametrenin ,bulunduğu frame’de ekli olmamasından kaynaklanır.Yani kod bir şeyi silmek için emir almış ama sileceği nesne bulunduğu frame’de yok.

Yazar Hakkında

2 Comments

 1. peki arkadaşım bunu nasıl düzeltiriz.teşekkürler

 2. Tamamen açıklamalı yazıyorum:Daha önceden linkage yöntemi ile kütüphanede bir nesne tanımlanmış olmalı ve bu nesne sahneye
  var nesneismi:nesne=new nesne();
  addChild(nesneismi);
  nesneismi.x=100;
  nesneismi.y=200;
  olarak sahneye eklenmiş olmalıydı.
  sende daha sonra bir fonksiyon içinde
  removeChild(nesneismi); ile bunu silmeliydin.Linkage yöntemini ise bilmiyorsan web de biraz araştır.Olmazsa onu anlatacak bir makale de yazabilirim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close